วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

แม่ เกอว

มาตราตัวสะกดแม่ เกอว คือคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ว เป็นตัวสะกด เช่น ดาว นิ้ว แก้ว เป็นต้นเพลงมาตราแม่ เกอว
ทำนอง พม่าเขว
แหวน แหวน แหวน แหวนงามชอบตามหลังใคร
แหวนงามตามหลังคำใด เรียกคำนั้นไซร้ว่าแม่เกอว (ซ้ำ)
หนู หนู หนู หนูจำแม่เกอวให้ดี
ถ้าแหวนมีในสระอัว จงอย่าเมามัวว่า แม่เกอว (ซ้ำ)
เกอวนั้นต้องมี ว เป็นตัวสะกดตัวอย่างคำงิ้ว

นิ้ว


ว่าว

แก้ว


ข้าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น