วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

แม่ เกย

มาตราตัวสะกดแม่เกย คือคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ย เป็นตัวสะกด เช่น ยาย เตย หอย เอย ช่วย เหนื่อย ปุ๋ย มวย เป็นต้นเพลงมาตราแม่เกย

ทำนอง พม่าแทงกบเล เล เล เล เล เล เล เล (ซ้ำ)
มาตราเกยนั้นเรารู้จักกัน
ว่ามี ย เป็นตัวสะกด
เล เล เล เล เล เล เล เล (ซ้ำ)
เมื่อมี ย ขอตามผู้ใด โปรดจงรู้เอาไว้
นั่นมาตราไทย แม่เกย
มาเถิดหนามา มาหาแม่เกย (ซ้ำ)
เอ่ย เตย เผย เฉยเมยสบายกาย
ขลุ่ย ยาย หาย ขาย ปุย ทุย เอย


เพลงมาตราแม่เกย
(ทำนองเพลงช้าง/พม่าเขว)

ยักษ์ ยักษ์ ยักษ์ หนูรู้จักยักษ์หรือไม่
เห็น ย ยักษ์ อยู่หลังใคร เป็นมาตราไทย เรียกแม่เกย (ซ้ำ)
เช่น เฉย เลย ลาย ตาย เอยตัวอย่างคำยาย

หวย


ควาย

กล้วย

แม่ เกอว

มาตราตัวสะกดแม่ เกอว คือคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ว เป็นตัวสะกด เช่น ดาว นิ้ว แก้ว เป็นต้นเพลงมาตราแม่ เกอว
ทำนอง พม่าเขว
แหวน แหวน แหวน แหวนงามชอบตามหลังใคร
แหวนงามตามหลังคำใด เรียกคำนั้นไซร้ว่าแม่เกอว (ซ้ำ)
หนู หนู หนู หนูจำแม่เกอวให้ดี
ถ้าแหวนมีในสระอัว จงอย่าเมามัวว่า แม่เกอว (ซ้ำ)
เกอวนั้นต้องมี ว เป็นตัวสะกดตัวอย่างคำงิ้ว

นิ้ว


ว่าว

แก้ว


ข้าว

แม่ กง

มาตราตัวสะกดแม่ กง คำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ง เป็นตัวสะกด เช่น กลอง ธง กลาง เตียง กางเกง ลิง ผึ้ง ร้องเพลง แป้ง แกง แห้งแล้ง เป็นต้น

บทกลอนแม่กง

เรื่องกงดูจงแจ้ง ลูกมะแว้งแตงฟักทอง
ลูกตำลึงแลหนึ่งสอง ไม้กระบองแลกระบุง
กระถางโอ่งอ่างไห ทองแท่งใหญ่ใส่ไถ้ถุง
ยุงหนักต้องกางมุ้ง ไปเมืองกรุงรุ่งพรุ่งนี้
หลังโกงนั่งหย่องยอง เรียกพวกพ้องแลน้องพี่
บึงบางคลองกว้างรี เรียกว่าปีมะโรงมะเส็ง
ชาววังนั่งในห้อง ชักจ้องหน่องดังโหน่งเหน่ง
ตาชั่งแลตาเต็ง ทั้งกางเกงแลกระทง
แมงป่องแมลงผึ้ง ปลาทูนึ่งปลากระสง
กุ้งกั้งทุกังกง ปลาตะพงซื้อแพงจริง
อึ่งอ่างแลคางคก ทั้งจิ้งจกแลแง่งขิง
นกยางย่องจิกปลิง ฝูงค่างลิงวิ่งร้องอึง
ระฆังดังหง่างๆ ฆ้องใหญ่กว้างครางหึ่งๆ
กลองหนังดังตึงๆ ตีกระดึงดังกริ่งๆ
นักเลงร้องเพลงพลาง ตรงหน้าต่างไขว่ห้างหยิ่ง
เอาหลังนั่งเอียงอิง มือถือฉิ่งตีดังๆ
เด็กๆ อย่าใหลหลง ดูเรื่อง กง ก กาบ้าง
ดูไปตั้งใจฟัง เบี้องหน้ายังจะว่ากด


เพลงมาตราแม่ กง
ทำนอง SEVEN LONELY DAYS

มาซิเชิญเข้ามา หาตัวสะกดแม่กง
จง ดำรง มั่นคง ยืนตรง ธงชาติไทย
จูง นกยูง บินสูง ฝูงปลา ร่าเริงใจ
ลงลำคลอง ว่องไว กางใบ เรือไม่โคลง
ดูซิดู งูอยู่ท้าย ใคร ใคร ก็มอง
หนู หนูจงกู่ร้องว่า มาตราแม่กง

ตัวอย่างคำประมง

ช้าง


หงษ์

โอ่ง


นกยูง

แม่ กม

มาตราตัวสะกดแม่ กม คือคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ม เป็นตัวสะกด เช่น ส้ม ชม กุม มะขาม กระดุม ล้อม ยิ้ม นม เป็นต้น
เพลงมาตราแม่ กม
ทำนอง CLEMENTINE

นาม งาม ยาม ย่อม น้อม พร้อม ล้อม ซ่อม
คำเหล่านี้ล้วนมีตัว ม ขอให้เราจงจำไว้ให้มั่น
มาตราไทยนั่นคือ แม่กมตัวอย่างคำ

ั้

ปั๊ม

ชิม


ขลิม

พาน


โดม

แม่ กบ

มาตราตัวสะกดแม่ กบ คำที่ประสมกับสระต่าง ๆ และมี บ เป็นตัวสะกดตรงมาตรา และมี ป พ ภ ฟ เป็นตัวสะกด แต่ออกเสียงเหมือน บ สะกด เช่น ลบ รูป ลาภ ภาพ ยีราฟ เป็นต้นเพลงมาตราแม่ กบ

บ ใบไม้ ป ปลา พ พาน ฟ ฟัน ภ สำเภา สหาย
ห้าตัวนั้นร่วมเป็นเพื่อนตาย มอบกายใจไว้เคียงคู่กัน
ล้วนต่างพึ่งซึ่งกันและกัน มาช่วยกันเปล่งเสียงให้ดี
มีอยู่ในมาตราของไทย มามาเรียนมาตราแม่กบ อบ อบ อบ อบ
เพลงมาตราแม่กบ
(ทำนองเพลงตบแผละ)

จับกบ ตะปบ ประจบ เสียงดังอบ อบ อบ อบ
เห็น บ สะกดที่ใด ไม่ต้องสงสัย นั่นคือแม่กบ
ประสพ ถูกสาป ก่อบาป มีลาภ แม่กบ อบ อบ
ดูซิ ยีราฟ นั่นไง คำเหล่านี้ไซร้ เหมือน บ สะกด


ตัวอย่างคำบวบ

หลับ


กบ

กราบ


ถีบ

แม่ กด

มาตราแม่ กด คือคำที่ ด เป็นตัวสะกด และคำที่มีเสียงเหมือน ด เป็นตัวสะกด
ได้แก่คำที่มีตัวสะกดเป็นพยัชนะต่อไปนี้ คือ จ ฉ ช ฌ ซ ฎ ฏ ฑ ฒ ฐ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตัวสะกดแม่ กด
เพลงมาตราแม่ กด

(เนื้อร้องตามแบบสามัคคีชุมนุม)
มาตราสะกดแม่กด จงจำให้หมด สิบแปดตัวมี
ทั้ง จ ฉ เข้าที กับ ช ช้าง ที่นำ ฌ เฌอ
ซ โซ่ (ฎ) ชฎา (ฏ) ปฏัก ช่างงามจริงนัก ฑ มณโฑ
(ฒ) ผู้เฒ่า ฐ ฐานใหญ่โต ด เด็กเล็กโก้ เดินโซ (ต) เต่านา
(ท) ทหารแบก (ถ) ถุง และ (ธ) ธง ต่างมุ่งหน้าตรงไปที่ ศ ศาลา
ส เสือร้ายอยู่ในพนา ผู้มีเมตตา ษ ฤาษีอยู่ไพร
มาตราตัวสะกดแม่กด สิบแปดทั้งหมดจงจำเอาไว้
ขอเชิญมาท่องเร็วไว้ ไม่พลาดพลั้งไปเป็นคนเก่งเอย
เพลงมาตราแม่กด
(ทำนองเพลงช้าง)

คด มด งด รู้จักแม่กดหรือไม่
เห็น "ด" สะกดที่ใด เป็นมาตราไทย แม่กด นะ ๆ
จำไว้ซิจ๊ะ มีหลายคำ
พจน์ รถ ยศ ก็เป็นมาตราแม่กด
เหมือน "ด" สะกดทุกคำ เราต้องจดจำกันให้ดี ๆ
ลองหาดูซิ มีหลายคำตัวอย่างคำชวด

กอด


มด

เห็ด


เป็ด

แม่ กก

มาตราแม่กก คือ คำที่มี ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกดและอ่านออกเสียงเหมือน ก สะกดเช่น นก เลข โชค เมฆ


บทกลอนแม่กก

นกแสกนกกระสา แกรก ๆ มาเวลาดึก
น้ำมากแลน้ำลึก แลน้ำหมึกแลน้ำหมาก
ปลาอุกปลาดุกดัก แลปักหลักแลครกสาก
ชักเสาเอาเชือกลาก จะผูกจากให้จักตอก
ปลูกกี่ไว้ทอหูก ลูกมะดูกลูกมะกอก
ไม้แตกให้ใส่ปลอก ไม้กระบอกแลดอกบุก

ฯลฯ

นกมีปากแลมีปีก ผ่าไม้ซึกให้แตกหัก
ไปปะพวกที่รัก ได้รู้จักทักเรียกแขก
เด็ก ๆ ดูกระจก อย่าให้ตกมักจักแตก
ปลูกเผือกผักถากหญ้าแพรก หญ้าคาแฝกอย่าให้รก
เข้าเปลือกแลเข้าสุก เลือกปลาดุกทำห่อหมก
ด่าทอต่อตีชก ถูกศอกอกหกถลา
(ประถม ก กา.ฉบับหอสมุดแห่งชาติ.)


เพลงมาตราแม่กก
(ทำนองเพลง Are you sleeping)

มาตราแม่กก ๆ ไก่ ไข่ ควาย ๆ
ฆ ระฆัง ตีดังกังวาน ๆ สราญสุขใจ ๆ
โยกเยกเลขหก ๆ เมฆ โรค โชค ๆ
ล้วนสะกดด้วยแม่กก ๆ มีสี่ตัว ๆตัวอย่างคำนก

ตึก


เด็ก

ครก


เค้ก