วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

แม่ เกย

มาตราตัวสะกดแม่เกย คือคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ย เป็นตัวสะกด เช่น ยาย เตย หอย เอย ช่วย เหนื่อย ปุ๋ย มวย เป็นต้นเพลงมาตราแม่เกย

ทำนอง พม่าแทงกบเล เล เล เล เล เล เล เล (ซ้ำ)
มาตราเกยนั้นเรารู้จักกัน
ว่ามี ย เป็นตัวสะกด
เล เล เล เล เล เล เล เล (ซ้ำ)
เมื่อมี ย ขอตามผู้ใด โปรดจงรู้เอาไว้
นั่นมาตราไทย แม่เกย
มาเถิดหนามา มาหาแม่เกย (ซ้ำ)
เอ่ย เตย เผย เฉยเมยสบายกาย
ขลุ่ย ยาย หาย ขาย ปุย ทุย เอย


เพลงมาตราแม่เกย
(ทำนองเพลงช้าง/พม่าเขว)

ยักษ์ ยักษ์ ยักษ์ หนูรู้จักยักษ์หรือไม่
เห็น ย ยักษ์ อยู่หลังใคร เป็นมาตราไทย เรียกแม่เกย (ซ้ำ)
เช่น เฉย เลย ลาย ตาย เอยตัวอย่างคำยาย

หวย


ควาย

กล้วย

2 ความคิดเห็น: